PeatöövõttOma kodu või mõne muu suurema ehitusprojekti elluviimisel tuleb otsustada, millist töövõtu korraldust oma maja ehitamisel kasutada?Õnneks ei ole valiku tegemine väga raske, sest valida on kahe variandi vahel. Kas peatöövõttu pakkuv ehitaja või leida erinevatele ehitustöödele ise vastava valdkonna töövõtjad, olles seeläbi ehituse projektijuhi rollis?Proovime antud teema selgemaks saada.

 

Peatöövõtu plussid ja eelised:

Peatöövõtja vastutab kogu projekti elluviimise eest
• Peatöövõtja vastutab kogu projekti elluviimise eest, sealhulgas ehituse kvaliteedi ja tähtaegadest kinnipidamise eest.
• Kõik ehitusperioodil tekkivad probleemid jäävad peatöövõtja lahendada.
• Tellijal on üks kontaktisik, kellega tal on vaja suhelda, et kõik ehitusperioodil ettetulevad teemad, saaksid lahendatud.

Peatöövõtja tegeleb kõigi ehitusaegsete detailidega
• Peatöövõtja tegeleb kõigi ehitusaegsete detailidega, korraldab ehitusmaterjalide ja teenuste hanked, valib alltöövõtjad ja teeb kõik muud tööd, mis on vajalikud objekti edukaks elluviimiseks.
• Peatöövõtja teostab ka oma alltöövõtjate suhtes järelevalvet, kontrollib ja nõuab neilt nõuetekohast ja kvaliteetse töö teostamist.

Selge ülevaade projekti kuludest
• Peatöövõtu valikul on selgem ülevaade projekti kuludest ja tellija tasub ehitustööde eest ühele ettevõttele – peatöövõtjale. Sõlmida tuleb üks põhjalik ehitusleping.

Korrektsed lepingud
• Hea peatöövõtja koostab korrektsed ehituslepingud, mille puhul on ka tellija jaoks olulised riskid kaetud ja maandatud.

Garantii tehtud ehitustöödele
• Peatöövõtja kohustub andma usaldusväärse garantii tehtud ehitustöödele (garantiiaeg tuleb kindlasti ehituslepingus eraldi kokku leppida) ja on suuteline täitma garantiiaegseid kohustusi ja võimalike probleemide korral garantiiperioodil saab peatöövõtjalt üldjuhul abi ning puudused parandatakse.

Eelistatud pankade silmis
• Kui ehitustöid rahastatakse pangalaenuga siis on ehitustööde lepingu sõlmimine usaldusväärse peatöövõtjaga eelistatud valikuks ka pankade silmis. Sellisel juhul on panga jaoks suurem kindlus, et ehitustööd saavad kokkulepitud ajaks valmis.

Peatöövõtu miinused:

Mõneti kallim kogumaksumus
• Peatöövõtja valikul on üldjuhul ehitustööde kogumaksumus mõnevõrra kallim, kui eraldi töövõttude kaupa töid tellides, kuid see hinnavahe on seotud ennekõike projektijuhtimise kuludega, mida iga peatöövõtja paratamatult tegema peab.

Pikeneb ehituslepingu sõlmimine
• Peatöövõtjaga kõigi ehituslepingu detailide kokkuleppimiseks kulub üldjuhul palju aega, kuid see on paratamatult vajalik mõlema osapoole omavaheliseks heaks koostööks.

Vali oma maja või ehitise ehitusprojekti vedama usaldusväärne peatöövõtja, kellel on piisav erialane ehituskogemus, vajalikud ehitusalased oskused ja teadmised. Vali oma peatöövõtjaks Viispluss Ehitus.

© Copyright 2019 OÜ Viispluss Ehitus