Kommunikatsioonide rajamine usalda spetsialistide hoolde

Kindlasti on maja ehituse juures väga palju erinevaid töid, mida pereliikmed saavad kas siis ehituskulude kokkuhoiu eesmärgil või ka lihtsalt oma lõbuks ära teha. Kommunikatsioonide rajamine nende hulka kindlasti ei kuulu.

Oma tulevase kodu ühendamine olemasolevasse elektri-, kanalisatsiooni- ja veevõrku eeldab tegijalt spetsiaalsete kutsetunnistuse olemasolu, rääkimata töövahenditest ja ohutusnõuete järgimisest.

Veetrassi ehituse puhul soovitame kasutada rasketehnikat
Kui elektriliin ja kanalisatsioonitoru võib paikneda päris maapinna lähedal, siis veetrass tuleb kindlasti ehitada külmumispiirist allapoole. Ainult nii saab olla kindel, et pere veevarustus saab ka kõige külmemate ilmadega tagatud.

Kui veevarustus hakkab toimuma lähedal olevast trassist, siis vastava ühenduse saab teha kohaliku vee-ettevõtte spetsialist.

Kui vastavad load on olemas ja lepingud sõlmitud, siis on mõistlik krundil paiknevate kommunikatsioonide rajamine kavandada selliselt, et korraga saaksid tehtud kõik kaevetööd. See hoiab tublisti nii aega kui raha kokku.

Viispluss Ehitusel on olemas nii vajalik tehnika kui oskustega meistrimehed, kes vee kiiresti ja kadudeta sinu koduni toimetavad.

Kanalisatsioonitrassi ehituse puhul tuleb jälgida kaldeid
Kui vesi on majas oma töö teinud, siis tuleb ülejääk kanalisatsioonitrassi kaudu tagasi ringlusesse suunata. Selleks kogutakse kõikidest kraanikaussidest, WC-pottidest, duššinurkadest ja pesumasinatest tulnud reovesi väiksema läbimõõduga kanalisatsioonitorude abil kokku ning juhitakse suurema toru kaudu kanalisatsioonivõrku.

Reovee ainsaks liikuma panevaks jõuks kanalisatsioonitrassis on torude kalle. Seetõttu tuleb jälgida, et kalle oleks kuni lõpliku liitumispunktini pidevalt langev. Vastasel juhul võivad tekkida ummistused, mille kõrvaldamine võib olla üsna ajamahukas ja ebameeldiv.

Septiku paigaldus lahendab kanalisatsiooni puudumise probleemi
Kui kinnistu lähedal puudub tsentraalne kanalisatsioonisüsteem, siis on lahenduseks imbväljakuga septiku paigaldus. Selle tööpõhimõte seisneb selles, et reovesi suunatakse mitmekambrilisse settemahutisse, kus hõljuvad osad setitatakse ning ülejäänud vesi suunatakse imbväljakusse.

Imbväljak on septikust torude kaudu väljuva heitvee puhastussüsteem, mis rajatakse liiva- ja killustikupadjale. Torudes olevate aukude kaudu valgub septikus eelnevalt puhastunud heitvesi killustiku ja liiva kaudu pinnasesse, tekitamata seejuures pinnasereostust ega ebameeldivat lõhna.

Kui keskkonnanõuete tõttu pole imbväljaku rajamine lubatud, siis tuleks septiku asemel paigaldada reoveemahuti, mis sõltuvalt tarbimisest võib olla mahutavusega 2-100 m3.  Ühele perele piisab tavaliselt 10-15 m3 mahutavusega reoveemahuti paigaldamisest.

Kui krundile imbväljakuga septiku rajamine lubatud, siis soovitab Viispluss Ehitus kindlasti seda – paigaldus on küll kallim ent kuna puudub vajadus seda iga-aastaselt tühjendada, siis teenid hinnavahe kiiresti tasa. Samuti ei pea sa pärast septiku ja imbväljaku paigaldust selle teemaga niipea enam tegelema.

Küttesüsteemi valik on väga oluline
Paarkümmend aastat tagasi ei teadnud me veel midagi õhk-õhk- ja õhk-vesi-soojuspumpadest, maasoojuspumpadest, maakollektoritest ja päikeseenergia jõul töötavatest küttesüsteemidest. Tänapäeval on need täiesti arvestatavad alternatiivid aastaid varem väljatöötatud tahkekütte-, õli- ja gaasikatlamajadele.

Küttesüsteemide valik on tõepoolest väga lai ning see peaks sulle ainult rõõmu valmistama. Kindlasti ei ole olemas ühte ja ainukest õiget küttesüsteemi lahendust ning kõik sõltub eelkõige pere vajadustest ja elustiilist. Nii näiteks ei ole mõtet suvekodusse rajada kallist küttesüsteemi, kui viibid seal üksnes nädalalõppudel kui sedagi.

Oleme sulle sobiva küttesüsteemi väljavalimisel meelsasti abiks. Kõigepealt kaardistame üheskoos sinu pere vajadused. Edasi vaatame üle kohapealsed võimalused (gaasi- või keskküttetrassi lähedus, maakollektori paigaldamiseks vajalik maa-ala, küttesüsteemi rajamiseks vajaliku ruumi olemasolu jne). Seejärel pakume välja sobiva lahenduse, projekteerime selle, ehitame valmis ja õpetame sind seda kasutama.

Lisainformatsioon: 5623 0350, Kalmer Kasela

© Copyright 2019 OÜ Viispluss Ehitus